Teflon

Teflonová tkanina má vynikajicí teplotní odolnost. Dodávame ji v běžným metrech v lepivé a nelepivé variantě.

Produkty: