Osobní údaje

Pro registraci na eshopu INPA (www.nejlevnejsiobaly.cz) je nutné udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pro vytvoření objednávky bez registrace, vzniká oprávnění ke zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy.

Správcem osobních údajů je společnost INPA s.r.o.sídlem Holandská 464, Pardubičky, Pardubice 533 01; IČ: 28854586 (dále „INPA“) pro níže uvedené účely v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále „Zákon“) a v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení daného účelu po nezbytně nutnou dobu vymezenou buď podmínkami daného zpracování anebo podle právních předpisů.

Poskytnuté osobní údaje při registraci (zejména jméno a příjmení, email, telefon, adresa) jsou zpracovány za účelem vyřízení objednávky, komunikace se zákazníkem a poskytnutí výhod registrovaného členství na INPA eshop. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu do jeho odvolání, odvoláním souhlasu zároveň zaniká členství na INPA eshop.

Registrovaný člen INPA eshopu bere na vědomí, že má v souladu s § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, právo na přístup ke svým osobním údajům a další práva vyplývající z § 21 Zákona, zejména právo na opravu údajů, jejich doplnění, blokaci a likvidaci.